Cart 0 0,00 
Prywatności
Polityka

Polityka prywatności Fit&Fizjo Studio

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem strony jest firma F&f Team Artur Cybulski, ul. Śląska 66b, 80-389 Gdańsk, NIP: 5842602392 REGON: 361832904. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@fitfizjoteam.pl.

Jeśli chcesz skontaktować się w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz na adres e-mail: kontakt@fitfizjoteam.pl.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszej strony oraz świadczeniem oferowanych w niej usług. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń.
Na jakiej podstawie?
Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną.Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.
Jak długo?
Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 14 dni.14 dni lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

2. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po naszej stronie internetowej oraz sklepu, celem dostosowania strony/sklepu do potrzeb i zachowania Użytkowników.
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze strony/sklepu w pracach nad jego rozwojem.

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany.
* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie – cz. 1

W jakim celu?
Realizacja Twojego zamówienia.
Na jakiej podstawie?
Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
Przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowyDo momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością.
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia.

5. Złożenie zamówienia w Sklepie – cz. 2

W jakim celu?
Dostosowanie Strony/Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji.
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Jeśli nie wyrazisz swojej opinii – przez czas wynoszący 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię – do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem.

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

6. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
Realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
Do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie.
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia.

7. Rezerwacja terminu wizyty.

W jakim celu?
W celu realizacji umów z klientami Fit&fizjo Studio, w tym rezerwacji zabiegów fizjoterapeutycznych i usług treningu świadczonych w ramach oferty Studia.
Na jakiej podstawie?

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

W zakresie rezerwacji w systemie Booksy – po dokonaniu rezerwacji otrzymujemy Państwa dane od operatora serwisu Booksy International sp. z o.o.

Jak długo?
Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania z systemu rezerwacji), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy.
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości rezerwacji terminu wizyty.

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

PROFILOWANIE

W ramach Strony/Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Strony/Sklepu. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Strony/Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Naszej stronie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Strony oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasza Strona/Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

  • zapamiętywania Twojej sesji
  • statystycznych
  • marketingowych
  • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 12 miesięcy od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • usunąć pliki cookies,
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIEODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepemhostingodawcanie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/ITnie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalnośćnie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedażynie ma miejsca
kancelaria prawnanie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowychpodmiot zapewniający usługi marketingowenie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznychpodmiot umożliwiający działania analityczne na stronienie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepiedostawca płatnościnie ma miejsca
podmiot dostarczający do Ciebie produktnie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)nie ma miejsca
hurtownianie ma miejsca
biuro rachunkowenie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowychpodmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowychnie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościoweportale społecznościowenie ma miejsca
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktówpodmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanienie ma miejsca
rezerwacja terminu usługi za pomocą systemu rezerwacjipodmioty udostępniające swoje systemy rezeracji on-linenie ma miejsca

Informacje Kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Nasz zespół jest gotowy, aby udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia.

Lokalizacja

Śląska 66b, 80-389 Gdańsk

Telefon

( +48 ) 690-882-814

Email

kontakt@fitfizjoteam.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 21:00
Sobota - Niedziela 10:00 - 20:00

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze się rozglądasz.