Terapia blizny

TERAPIA BLIZNY

Tworzenie się blizny jest naturalnym, fizjologicznym procesem gojenia się rany. W miejscu uszkodzenia wytwarza się nowa tkanka.Głównymi problemami nowo powstałej tkanki jest to, iż jej powstawanie jest chaotyczne, nieregularne i bardzo często dochodzi do wplatania innych struktur we włókna blizny. Wszystko to wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie obszaru urazowego i zaburzenia wzorców mechaniki międzytkankowej. Wpływ na rodzaj zaburzeń oraz ich rozległość na pewno ma lokalizacja blizny oraz jej wielkość, a także jej procesy gojenia (przerośnięcie blizny, brak elastyczności). Możliwe powikłania prowokowane przez blizny:
przykurcze mięśniowe – ograniczenie ruchomości wynikające z zaburzenia przesuwalności tkanek względem siebie (zrosty pomiędzy tkankami na różnych poziomach)
zaburzenie postawy ciała (np. blizna w obrębie kompleksu barkowego może prowokować wysunięcie barku do przodu)
zaburzenia propriocepcji – blizny mogą fałszować obraz odbierany przez receptory czucia
zaburzenie wzorców ruchowych
dolegliwości bólowe o charakterze ostrego i rwącego bólu – wynikają z „wciągania” przez włókna kolagenowe tkanek mięśniowych i powięziowych
przenoszenie nadmiernych obciążeń mechanicznych na inne obszary (np. kręgosłup), co objawia się dolegliwościami bólowymi

W trakcie terapii blizny nasi fizjoterapeuci wykorzystują między innymi takie metody pracy na tkankach jak;
Terapia manualna
Suche igłowanie
Kinesiotaping

Klawiterapia
Techniki Rozluźniania Mięśniowo-Powięziowego

Cennik: Fizjoterapia Ewa Cybulska